zorgwoning DUU

Deze halfopen bebouwing typeert zich door links het eindpunt te bepalen van rijbebouwing en rechts te grenzen aan een losstaande dokterswoning, erkend als merkwaardig gebouw. 
De afbouw van deze wachtgevel, en het accent van het uitspringend volume met zijdelingse straatzichten werken op een hedendaagse wijze de gevelrij af met respect voor de straat-entiteit. 
Dit project valt onder de categorie zorgwoning, wat betekent dat in deze woning zowel een wooneenheid voor de grootmoeder, als voor de ouders, als voor de kinderen wordt ondergebracht. 
De binnenruimtes richten zich volledig op de resterende tuinzone, dat doorheen de woning zichtbaar is d.m.v. grote raampartijen. De verscheidenheid van gevelopeningen zorgt er voor dat het zonlicht op diverse wijze doorheen de dag wordt gecapteerd en beleefd. 

Meer Info